Polityka prywatności www.singletrackglacensis.eu

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu www.singletrackglacensis.eu jest Gmina Bystrzyca Kłodzka z siedzibą przy ul. Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, NIP: 881-10-06-578, mail: turystyka@bystrzycaklodzka.pl lub it-bystrzycaklodzka@wp.pl zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.

§ 2

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  1. Serwis nie zbiera i nie przechowuje Danych Osobowych.

§ 3

PLIKI „COOKIES”

  1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  4. Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
  5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
  6. Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.
  7. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 § 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.    Serwis nie zbiera i nie przechowuje danych osobowych.
  2.    Serwis wykorzystuje ciasteczka które są opisane w § 3.